Hof van Riemen

Waar historisch en eigentijds hand in hand gaan

Hof van Riemen
Orshagenstraat 11
2220 Heist-op-den-Berg
 
Tel: 015/24.30.90
 
Riemenhof bvba
Ondernemingsnummer: BE0472.401.381

Historiek Hof van Riemen

Het statige Hof van Riemen is het oudste burgelijke gebouw in Heist, en samen met het Pelgrimhof behoort het tot de voornaamste middeleeuwse leengoederen van Heist-op-den-Berg. De slotgracht rond Hof Van Riemen verraadt de adellijke woning van weleer, maar door de eeuwen heen is het Hof Van Plaisanciën, zoals het toen heette, verworden tot een pachthof en de laatste jaren omgevormd tot een eigentijds restaurant-brasserie in een goed onderhouden parkomgeving.

Korte historiek

In de archieven verschijnt in 1314 een zekere Hendrik van Riemen als oudst gekende Heer van het Hof van Riemen. Mogelijk ontleent het Hof van Riemen zijn naam aan deze man, wiens nakomelingen het bewuste goed nog hebben beheerd. Het 14de -eeuwse geslacht van Riemen is van adel, en staat bekend als vechtlustig: zij hebben trouwens leengronden verworven door het presteren van militaire diensten.

Daarnaast duikt in de 14de eeuw in de annalen van het Hof van Riemen de naam op van de familie Van Orshagen. Deze gerenommeerde Heistse schepenfamilie neemt zelfs een deel van het leen 'Hof van Riemen' over; de huidige straatnaam 'Orshagenstraat' is van deze middeleeuwse familie afgeleid.

Hendrik Colibrant, burgemeester van Antwerpen in 1435, verwerft in die jaren het Hof van Riemen. Natuurlijke kinderen horen bij de tijdsgeest van de 15de eeuw. Het hoeft ons daarom geenszins te verwonderen dat Margaretha Colibrant een natuurlijke dochter is van Hendrik Colibrant.

Daarna komt het Hof van Riemen in handen van een Leuvense en een Mechelse familie. De Leuvense stadsmagistraat Roeloff Roelofs komt in 1468 in het bezit van het Hof. We lezen in de geschiedenis dat het Hof toen 19 bunder groot was (d.i. ongeveer 25 ha.). Het Hof is dan omwaterd en 20 vazallen zijn 'manschap' verschuldigd.

In 1532 verwerft de rijk geworden Mechelse lakenbereider Jan de Cupere het Hof van Riemen. Zijn nakomelingen beheren gedurende ruimschoots een eeuw het Hof van Riemen. Eén van die nakomelingen, weduwenaar Pauwels de Cupere, tevens vader van 7 kinderen, hertrouwt in 1542 met Joanna Boels. Hij schenkt zijn jonge bruid het stijlvolle kasteeltje, "het hof van Plaisancien", dat we nu nog kennen.

In de zomer ontvangt de vrouw er voorname gasten en in de herfst is er de jacht in de 75 hectaren tellende velden en bossen van het domein. Samen krijgen Pauwels de Cupere en Joanna Boels nog 2 kinderen. Het is de oudste zoon uit dit laatste huwelijk, die het Hof van Riemen erft.

Tot dan toe beheren eigenaars van het Hof van Riemen hun eigendom als een buitenverblijf. Dat wijzigt in 1666, wanneer Jacques de Cupere het Hof van Riemen verkoopt aan de Heistse schout Peeter de Moor, die er zijn permanente woonplaats van maakt. Schout de Moor is een groot kunstliefhebber en bezit een kostbare kunstcollectie. Hij laat ook de plafondschilderingen aanbrengen. Misschien besteedt schout de Moor wat te veel van zijn fortuin aan de kunst, want feit is dat hij voortdurend met schulden geplaagd wordt. Vrij snel huurt hij van een nieuwe eigenares, Marie Naegelmaeckers.

Henricus Hougaerts, zoon van laatstgenoemde, erft in 1696 van zijn moeder het Hof van Riemen. Na zijn dood laat Henricus Hougaerts het Hof na aan zijn 3 zusters Isabella, Maria en Joanna. We bevinden ons in de 1ste helft van de 18de eeuw.

Vanaf dan is het Hof van Riemen zijn glorie kwijt. Het Hof is niet langer een 'hof van plaisancien', maar wordt een pachthof. Tot in het begin van de 20ste eeuw bewonen verschillende pachtersfamilies het Hof. In de 18de en 19de eeuw gebeuren dan ook geen verfraaiingen aan het gebouw.

In 1937 koopt Professor Van der Ghinst, een geneesheer uit Watermaal, het Hof. Hij bewoont zelf het Hof en laat er restauratiewerken (plaatsen van dakkapellen en het openmaken van dichtgemetselde vensters) uitvoeren. In 1978 verkopen de zonen Van der Ghinst het Hof van Riemen aan een privé-persoon en in 1980 wordt het eigendom van de gemeente. In 1992 wordt de vzw het Hof van Riemen, onder voorzitterschap van Mevr. Diane Verbist-Vandewijngaerden, opgericht. Na een lange weg van fondsenwerving is het Hof van Riemen geworden wat U nu ziet : een romantisch en feeëriek gebouw, waarin U een eigentijdse cultuur- en seminariecentrum en een aangepaste drank- en eetgelegenheid vindt.

Dit alles wordt omkaderd door een prachtige parkomgeving, waar U naar hartelust kan wandelen.

Brasserie & Restaurant

restaurant - heist-op-den-berg - Hof van Riemen

De brasserie in het authentieke deel van het Hof van Riemen biedt u een uitgebreide keuze aan dagverse gerechten.

Feesten

groepsfeesten - heist-op-den-berg - Hof van Riemen

Voor elk feest, groot of klein, is het Hof van Riemen het droomkader bij uitstek.

Vergaderzalen en seminaries

vergaderzalen - heist-op-den-berg - Hof van Riemen

Met alle voorziene faciliteiten en een verzorgde zakenlunch is uw seminarie een gegarandeerd succes.

Luxe Ontbijtbuffet

ontbijt - heist-op-den-berg - Hof van Riemen

Luxe-ontbijtbuffetten op zondag.